Hjälp va mycket papper!

Att starta ett eget företag kan vara överväldigande för vem som helst. Denna byråkrati är ändlös känns det som och förutom det också i många fall helt obegriplig i en nybörjares ögon. Men trots detta så har man valt att starta eget för att produkten…

Få saker är neutrala 

Det är sällan som någonting är helt neutralt. Det kan gälla en politisk åsikt, ett känslobråk eller ett etiskt dilemma. Man kanske gärna vill ge sken av att vara neutral, likt Sverige under andra världskriget men som ändå i vissa kretsar ifrågasätts hur neutral man…