Att hitta en advokat

Att hitta en advokat behöver inte vara svårt. Det allra första du behöver veta är vad du behöver hjälp med. Alla advokater har ett specifikt kompetensområde. Vissa hjälper till vid skilsmässor medan andra är aktiva och kunniga inom handelsrätt, d.v.s. sköter olika former av tvister mellan företag.

 

Advokaternas olika kompetensområden skiljer sig mycket mellan varandra. Därför är det alltid viktigt att anlita en advokat med den rätta kunskapen och erfarenheten.

 

Migrationsrätt är ett viktigt område inom advokatyrket. Det behandlar och berör frågor om mänskliga rättigheter, oftast gällande personer som inte är svenska medborgare. https://advokatfirmanop.se/sv – är en advokatbyrå som har specialister inom migrationsrätt i Göteborg. Det är bara ett exempel inom det området.

 

 

Advokater och migrationsrätt

 

De senaste 20 åren har antalet invandrare i Sverige ökat, vilket bidragit till behovet av flera advokater som arbetar med migrationsrätt. Inom migrationsrätt kan man träffa på följande termer – asyl, arbetstillstånd, uppehållstillstånd, uppehållsrätt och svenskt medborgarskap. Alla dessa är förknippade med olika fall som inkluderar utländska medborgare som flytt från sitt hemland och bosatt sig i Sverige. 

 

Alla klienter har olika behov och är berättigade till olika tillstånd i Sverige. Därför är det viktigt att arbeta med en advokat som har stor kunskap inom just det området. Advokaterna arbetar i enlighet med svensk lag och i nära samarbete med svenska Migrationsverket.

 

Vad kan en advokat hjälpa till med?

 

Egentligen kan en advokat hjälpa dig med allt beroende på dina behov. I vissa fall är du berättigad till ett offentligt biträde. Detta gäller dock inte om du behöver hjälp inom migrationsrätt. Det betyder att du själv betalar advokatarvodet. I många fall kan det endast handla om en kortare konsultation men ibland krävs det mer tid vilket självklart betyder att kostnaden för arvodet kan öka kraftigt. Fråga alltid om en preliminär kostnad innan du väljer att anlita en advokat.