Att hitta en fungerande migrän behandling

27 augusti 2021 william eriksson

Om du lider av migränanfall är du högst medveten om att det inte är vilken huvudvärk som helst. Det är sällan möjligt att leva på som vanligt när ett migränanfall väl slagit till. Många drabbas dessutom av till exempel försämrad syn, starkt illamående och yrsel i samband med migränanfallen. 

Det är fortfarande okänt vad som orsakar migrän. Stress har dock kunnat identifieras som bidragande orsak till att migränanfall inträffar. Idag finns det lyckligtvis en rad behandlingsalternativ för den som lider av migrän. 

Egen behandling mot migrän

Det finns en del du kan göra på egen hand för migrän behandling. Migrän ter sig olika hos olika personer, både gällande orsak och behandling. Vad som lindrar migrän hos en individ kanske inte har någon effekt alls för en annan. 

Vidare kan migrän triggas av stress för en person medan någon annan får migränanfall av rödvin. Genom att identifiera sina så kallade triggers kan man försöka undvika dem och minska risken för migränanfall. 

En del upplever också att avslappningsaktiviteter såsom yoga hjälper både i förebyggande syfte samt vid lättare migränanfall. Det kan också vara bra att försöka undvika stress i vardagen i den mån det går.

 

Medicinsk behandling mot migrän

Om du drabbas av regelbundna migränanfall bör du uppsöka en läkare. Det är viktigt att smärtan utreds så att eventuella allvarliga bakomliggande orsaker kan uteslutas. Dessutom kan du få hjälp och stöd av din läkare i behandlingen mot migränen. 

Det finns idag en del receptbelagda smärtstillande läkemedel som hjälper och lindrar vid ett migränanfall. För en del fungerar även receptfria läkemedel mot migränen.

Ett annat behandlingsalternativ för den som lider av kronisk migrän är botox. När botox injiceras i smärtnerver i huden blir deras smärttröskel förhöjd. Det innebär att migränanfallen upplevs mindre smärtsamma. Botoxbehandling mot migrän har även visat sig minska antalet migränanfall hos en del. 

Fler nyheter