Att upprätta äktenskapsförord behöver inte vara svårt

03 augusti 2021 Cecilia Olsson

Ett äktenskapsförord upprättas för att göra egendom inom äktenskapet till enskild eller till giftorättsgods. Det är alltså det som kan avgöra hur egendom ska delas upp vid en skilsmässa eller dödsfall. När man gifter sig så räknas i regel all egendom som giftorättsgods om inget annat angetts, vilket innebär att den också delas lika vid en bodelning. Väljer man däremot att göra viss egendom enskild så behöver den inte delas vid en separation.

Prata igenom vad som känns viktigt att ta med

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt så krävs det att bägge parter är överens om det som står. Det kan alltså inte bara vara en av makarna som upprättar ett dokument med vad han eller hon vill ska räknas som enskild egendom. Även om det finns möjlighet att upprätta, ändra eller uppdatera ett äktenskapsförord under äktenskapet så kan det vara klokt att skriva ett avtal innan man gifter sig för att säkerställa att man är överens. Inför ett upprättande av ett äktenskapsförord är det även viktigt att noggrant diskutera vad som känns viktigt att ta med. 

Ta hjälp från experter

Genom att ta hjälp av en jurist så kan man säkerställa att inga viktiga delar glöms samt att eventuella luckor fylls. Precis som med vilket dokument som helst så är det viktigt att det är tydligt och lätt att förstå för att det inte ska kunna tolkas på flera sätt. En jurist kan även svara på frågor som man kan ha relaterat till avtalet, det kan vara väldigt bra eftersom det är av yttersta vikt att bägge parter är väl införstådda med det som står innan äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket. 

Är man i behov av hjälp med Äktenskapsförord i Värmland så kan man vända sig till Nordins Juristbyrå. De erbjuder juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.

Fler nyheter