Bergsprängning: Allt du behöver veta

27 oktober 2022 Camilla Holmgren

editorial

När det gäller att bryta upp stenar och berg så finns det två olika metoder, bergsprängning och borrning. Bergsprängning används vanligen vid större projekt då den kan ge en mycket snabbare tillgång till berget än borrning. I denna artikel kommer vi att ta upp allt du behöver veta om bergsprängning!

Vad är sprängning av sten?

Bergsprängning är en process där man använder sprängämnen för att bryta ner stora stenar till mindre bitar. Detta görs vanligtvis för att göra det lättare att bryta stenen eller för att ta bort den för byggnadsändamål. Det första steget vid sprängning av berg är att borra ett hål i berget. Hålets storlek beror på hur mycket sprängämnen som kommer att behöva användas.

Bergsprängning

Olika typer av sprängning

När hålet har borrats är nästa steg att sätta in sprängämnena. Det finns olika typer av sprängämnen som kan användas för bergsprängning, var och en med sina egna för- och nackdelar.

Dynamit

Den vanligaste typen av sprängämne som används vid bergsprängning är dynamit. Dynamit är relativt billigt och enkelt användning, vilket gör det till ett populärt val för många projekt. Dynamit är dock inte lika kraftfull som vissa andra typer av sprängämnen.

ANFO

En annan typ av sprängämne som kan användas för bergsprängning är ANFO (ammoniumnitrat och eldningsolja). Denna typ av sprängämne är kraftfullare än dynamit och kan användas för större projekt. Det är dock också dyrare och kan vara svårare att använda.

Fördelar med sprängning

En av de största fördelarna med bergsprängning är att det går mycket snabbare än att borra. Detta kan vara en betydande fördel när man arbetar med stora projekt där tiden är en faktor. Bergsprängning kan också användas för att bryta ner stenar som är för svåra att borra sig igenom.

En annan fördelen med bergsprängning är att den kan användas för att skapa en slät yta. När stenar sprängs tenderar de fragment som uppstår att vara ganska enhetliga i storlek. Detta kan vara till hjälp när man skapar en jämn yta för konstruktion.

Hur mycket kostar sprängning?

Kostnaden för bergsprängning beror på ett antal faktorer, bland annat vilken typ av sprängmedel som används. Kontakta Gnestabergbyggare, ett företag som utför bergsprängning, för en kostnadsfri offert.

Fler nyheter