Brandtätning räddar liv

Brandtätning är en viktig del av brandskyddet och idag brandtätar man samtidigt som man bygger. Ofta använder man ett material som heter stenull och som även har en ljuddämpande effekt. Men en brandtätnings huvudsakliga uppgift är att hindra brand och farliga gaser från att sprida sig mellan olika våningsplan via kabel- och ventilationskanaler.

Att hålla brandceller intakta är därför en viktig förebyggande åtgärd ifall brand skulle uppstå. En ordentlig brandtätning saktar även ner brandförloppet och gör att människor hinner ta sig ut. Den gör även att brandkåren hinner fram i tid för att kunna begränsa elden och förhindra att hela fastigheter brinner ner. 

 

Viktigt att komma ihåg att se över brandtätningen efter en renovering

Det är viktigt att komma ihåg och se över sitt brandskydd regelbundet. Brandskyddande material kan bli för gammalt och behöva bytas ut. Men även renoveringar och nyinstallationer gör att brandskyddet måste ses över och återupprättas. Kanske har en vägg flyttats eller ett datanät dragits.

När  man monterar kablar, rör och liknande genom en brandcellsgräns är det viktigt att hålen brandtätas.  Brand sprids annars snabbt via kabel- och ventilationskanaler och det är lätt att glömma bort att alla nya kanaler som görs måste brandtätas. Att därför efter en renovering låta ett företag specialiserade på just brandtätning se över fastigheten är viktigt. 

Årlig kontroll av brandskydd och brandtätning

Många har årliga kontroller av brandskyddet i sin fastighet för att inte missa något som kan försämra brandskyddet. När man anlitar en firma för kontroll eller för att åtgärda brandtätningen är det viktigt att det är ett företag med certifierade brandskyddstekniker som utför arbetet. De går igenom alla delar i fastigheten som måste fungera vid en brand och kontrollerar brandceller, brandtätningar och branddörrar.

De testar även de viktiga brandgasventilerna och ser över utrymningsplanen och orientering- och varselmarkeringar. Givetvis kontrollerar de också brandskyddsutrustningen.