Säcken som förvaring och städhjälp inomhus

Säcken som förvaring och städhjälp inomhus

Det finns ett otal användningsområden för plastsäckar men framför allt brukar de användas till att förvara saker i. Det är ett välkänt faktum att garderober har en tendens att proppas fulla av kläder och skor varav det mesta är sådant som slutade användas för länge…

Emballage och förbrukningsmaterial för företag

Emballage och förbrukningsmaterial för företag

Emballage och förbrukningsmaterial går åt en hel del och det kan vara svårt att veta exakt hur mycket som går åt. Oavsett vilken bransch du jobbar i kan det vara bra att sätta sig ner och fundera på en bra lösning för hur ni ska…

Att tänka på vid tilläggsisolering och andra byggjobb

Att tänka på vid tilläggsisolering och andra byggjobb

Inomhusluft innehåller alltid mycket mer vatten än den kyligare luften i isoleringen i väggen. Utan fuktspärr skulle vattenhalten i isoleringen vara för hög och risken för kondens därmed större. Luftens temperatur må sjunka i isoleringen men med en fuktspärr så hindras den varmare luften innanför…

Byggsäcken är en billig och praktisk förpackning

Byggsäcken är en billig och praktisk förpackning

Den har många benämningar. Den kan kallas byggsäck, storsäck, bigbag eller helt enkelt bara säck. Byggsäckar i Stockholm är ett kostnadseffektivt sätt att förpacka byggmaterial. Men de används faktiskt till förvaring inom en mängd olika branscher, t.ex. livsmedelsindustrier, byggindustrier, verkstäder och renhållningsföretag. Stora byggsäckar rymmer…

Använd passande byggsäckar

Använd passande byggsäckar

Känns ordet byggsäckar bekant? Jobbar man inom industrin så är det nog inget nytt. De är stora och används för att samla ihop och forsla bort skräp och olika byggrester. Behöver byggrester kastas så bör man absolut förse sig med passande säckar. Med andra ord…