Få saker är neutrala 

Det är sällan som någonting är helt neutralt. Det kan gälla en politisk åsikt, ett känslobråk eller ett etiskt dilemma. Man kanske gärna vill ge sken av att vara neutral, likt Sverige under andra världskriget men som ändå i vissa kretsar ifrågasätts hur neutral man…