En gammal uppfinning

Plast har funnits i många år och brukats till de mest skilda ting. Naturgummi fanns långt innan plasten men är svårt att arbeta med. På 1840-talet uppfanns vulkaniseringsprocessen och då var utvecklingen mot moderna plaster på gång. 1862 uppfanns celluloid som var den första icke-naturliga plasten och från början användes den som ersättning till elfenbenet. Men man kom snabbt på fler användningsområden och pingisbollen är idag en av dem där celluloid spelar en viktig roll. 1905 kom bakeliten och under 1930- och 1940-talet kom många av de moderna plaster som samhället idag tycks ha svårt att klara sig utan.

 

 

Variabla kemiska föreningar

Grunden för alla plaster är kol. Det är svårt att underskatta kolets betydelse, inte bara som byggsten i plaster utan som byggsten i alla organismer. Bland annat beror detta på kolets stora variabilitet och förmåga att binda till andra grundämnen på olika sätt. Organiska ämnen kallas alla de ämnen som innehåller både kol och väte i sina strukturer och därmed är också plasterna organiska ämnen. De består av långa kolvätekedjor, antingen monomerer eller polymerer. På grund av alla dess möjliga användningsområden och att det är så lätt att återvinna har plast blivit mer eller mindre oumbärligt i dagens samhälle.

 

Kolväten i byggbranschen

Det finns massor av olika typer av plast på marknaden men för huspularen är nog byggfolien den typ som snabbast dyker upp i huvudet om någon nämner ordet plast. Byggfolie finns också av olika typ. Ett exempel är åldringsbeständig polyetenfolie som används som fukt- och ångspärr i väggar och tak. Polyeten är namnet på en elastisk termoplast och består inte av något annat än kolväten som används i flaskor och burkar, påsar, kablar, kläder och mycket mycket annat. Oavsett vad du tänker använda plasten till så är det enkelt att hitta det mesta du behöver av byggfolie i Stockholm.