Fastighetsskötsel täcker upp många behov

Fastighetsskötsel innebär att fastigheter och bostadsrättsföreningar tas om hand, både på utsidan och insidan. Det kan handla om kranar som droppar, lampor som gått sönder eller att någon har klottrat på fasaden.

Det kan behövas skötsel utomhus som till exempel snöskottning eller grönyteskötsel. Fastighetsskötsel kan också innebära att djur som stör tas om hand. Om målet är att undvika skyddsjakt finns det knep för att istället arbeta förebyggande.

 

Tjänster som tar hand om skötsel, tillsyn och renovering

Det finns fastighetstjänster som hjälper till med en mängd saker. Det finns hjälp att få vid både takläggning, byggnation och renovering. Det behöver inte alltid kosta pengar att kolla upp det som är fel. Till exempel finns det fastighetsskötsel i Gislaved som besiktigar tak utan kostnad.

Många fastighetsskötare kan anpassa skötseln efter de behov som finns. Det går att få kontroll av skalskydd och installation. Regelbunden tillsyn av fastigheten. Det finns också förebyggande underhåll. Att äga en fastighet innebär mycket jobb och ansvar och det kan därför vara skönt att få hjälp med flera delar av skötseln.

Felanmälan och jour

Det finns många områden som är bra att hålla koll på när det gäller en fastighet. En fastighet kräver regelbunden tillsyn. För att undvika onödiga kostnader kan det vara bra med ett systematiskt underhåll. Då minskar risken för att det ska uppstå akuta problem som behöver åtgärdas direkt, ofta till ett onödigt högt pris.

När behovet för fastighetsskötsel har uppstått går det att göra en felanmälan till den som ska komma och se över fastigheten. I felanmälan går det att fylla i vad som behöver ses över. Det går också att hitta fastighetsskötsel som kan hjälpa till vid fastighetens trädgårdar och grönytor genom att plantera träd och buskar och sätta sten. Ofta kan en fastighetsägare ansluta sig till en fastighetsjour hos fastighetsskötaren för att kunna göra en felanmälan.