I behov av vattenrening i Norrtälje?

Vatten är något av det viktigaste vi har på jorden, vi kan helt enkelt inte leva utan det. Förutom att vi behöver vatten att dricka så använder vi det även till så mycket mer. Bland annat rengör vi oss själva, städar våra hem, diskar vår disk och tvättar våra kläder med vatten. Rent vatten direkt i kranen är något de allra flesta svenska tar för givet att man ska få när man öppnar den, men det är inte alltid det stämmer. Har man till exempel egen brunn så är det viktigt att man kontrollerar att det är bra kvalitet på vattnet.​

Genom att göra en vattenanalys enligt livsmedelsverkets rekommendationer kan man kontrollera och säkerställa att man har ett friskt och hälsosamt vatten i sin brunn. En vattenanalys visar på ämnen som inte bara kan påverka kroppen på ett negativt sätt, den kan även visa på ämnen som kan sätta igen och kraftigt minska livslängden på ledningsnät och andra maskiner i hemmet. Så det är både för hälsan och hemmets skull som man bör hålla koll på sitt brunnsvatten. 

Rent Vatten I Roslagen kan genomföra ackrediterade vattenanalyser samt säljer och installerar vattenrening till privatpersoner och samfälligheter i hela Roslagen. De kommer fram till vilka möjliga lösningar som finns genom ett besök där det görs vattenanalys samt kontroll om det finns rätt tryck och flöden i befintliga vattensystem. De kan göra allt från att rena brunnsvatten till att tillverka dricksvatten direkt från havet genom avsaltning.

Finns det behov för vattenrening Norrtälje så är det inte några problem, Rent Vatten I Roslagen arbetar lokalt, vilket gör att de har en klar bild över vilka problem som finns i närområdet. Det kan till exempel handla om Radon, Uran, saltvatten, järn och kalk med mera. Då de säljer och installerar filterlösningar så erbjuder de även service av sådana produkter om det behovet finns.