I Stockholm har takläggare yrkesstolthet

Taket är tillsammans med fasad och fönster ett av husets viktiga ytskikt. Har man ett dåligt tak kan det börja regna in och snart har man även fuktskador. Därför är det viktigt att ha koll på taket och veta vilket skick det är i. En gång om året bör man besiktiga sitt tak själv eller med hjälp av en takläggare. 

Det man tittar efter då man besiktigar ett tak är framför allt skador som kan ha uppstått på grund av väder och vind, och inte sällan är det av senaste höststormen. Vindskivor och skorstensskydd kan släppa, tegelpannor kan gå sönder eller hamna på sned så att de inte längre håller vätan ute. Att därför även gå upp på vinden och leta efter fuktskador är viktigt. Enklast gör man faktiskt detta en regnig dag, eftersom det då är mycket enklare att upptäcka ifall det regnar in.

 

 

Underhåll och reparationer ökar takets livslängd

Genom att regelbundet underhålla taket ökar man på dess livslängd men det finns inget tak som håller för evigt. Eftersom ett takbyte är en större investering kan det vara bra att hålla koll på när det är dags att byta taket. Då hinner man planera i tid och kostnaden kommer inte heller som en stor överraskning. En takläggare i stockholm kan hjälpa till att göra upp en plan för underhåll, renoveringar och takbyte. 

Takläggare kan även ge tips på andra takmaterial om man skulle vilja byta. Oftast lägger man samma takmaterial som tidigare men det går även att byta, dock passar inte alla taktyper överallt. 

Vill man exempelvis byta till ett tak av tegel måste man först förvissa sig om att huset klarar av att bära upp den tyngd som ett tegeltak innebär. Vill man byta taket ska man vända sig till mer än en takläggare för att be om kostnadsförslag och sedan jämföra priser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *