Risken med tunga och höga lyft

Vid tunga och höga lyft är säkerheten viktig att tänka på; troligtvis viktigare än vid många andra tillfällen. Ett tungt och högt lyft som inte går som planerat kan bli farligt både för en själv och för omgivningen. Det kan också innebära en stor ekonomisk risk för de drabbade. Vid lyft med kran kan det därför vara värt att kontrollera vilken erfarenhet och kunskap som leverantören har.

Kundens behov

För den som är i behov av tunga och höga lyft är det viktigt att leverantören för en mobil- eller lyftkran är lyhörd för ens behov. Du som kund vet vad som är viktigt för dig i lyftet. Du vet vad som ska lyftas. Du vet vart det ska lyftas. Du vet troligtvis även hur du inte vill att lyftet ska genomföras. Det är viktigt att leverantören har ett lösningsfokuserat tänk och är lyhörd för dig som kund. Det är också leverantörens ansvar att lyftet sker på ett säkert sätt. Kommunikationen mellan dig som kund och din leverantör är därför otroligt viktig för att lyftet ska ske på bästa sätt för alla inblandade.

En kvalificerad leverantör

Det finns många både större och mindre företag som tillhandahåller olika typer av kranar. Ett företag som tillhandahåller lyftkranar i Piteå är Havator. Detta är ett företag som verkar på en större geografisk marknad, vilket i sig inte behöver vara en kvalitetssäkring. Det som däremot kan vara värt att kontrollera är erfarenheten. Med en längre tids erfarenhet har företaget troligen en bredare kunskap om korrekta och säkra lyft. Förarens egen erfarenhet är ofta lika viktig som företagets; hen kan visserligen lära sig av andra, men mer komplicerade lyft kräver ofta en längre erfarenhet. Det finns även olika typer av certifieringar du kan undersöka om företaget har. Det finns olika certifieringar baserade på olika kvaliteter så som miljötänk, kunskaper och rutiner.