Valet av förskola – ditt barns framtid

Att välja förskola är som att välja vilka förutsättningar barnet ska få med sig från småbarnsåren upp i ungdomsåren och sedan vidare in i vuxenlivet. Många barn tillbringar ungefär hälften av sin vakna tid på förskolan, för vissa barn handlar det om närmare 50 timmar per vecka. Då är det självklart att valet av förskola ska vara genomtänkt av dig som förälder, och anpassat efter ditt barns behov.

 

Privat eller kommunal förskola?

Det finns många fördomar om både privata och kommunala förskolor. Fördomar såsom att kommunala skolor inte har tillräckligt med resurser för att ge varje barn det utrymme det behöver för att må bra, och att privata förskolor prioriterar ägarnas vinstintresse framför barnens välfärd är exempel på dessa. Det behöver inte vara så. En kommunal skola kan fördela resurserna på ett ekonomiskt sätt för att få de att räcka till, samtidigt som en privat förskola kan se till barnens välfärd och samtidigt iaktta ägarnas vinstintresse om de gör kloka val. Valet mellan privat och kommunal förskola är inte alltid lätt. Varför inte fokusera på de enskilda förskolorna istället för att gruppera de?

 

Hur de olika förskolorna skiljer sig åt

Genom att be att få komma på studiebesök på de förskolor som du ser som intressanta för ditt barn kan du dels gå på vad du ser och vad personalen berättar för dig. Du får även en egen magkänsla att gå efter. En förskola ska vara en trygg plats. Du bör kunna känna en trygghet när du lämnar ditt barn på förskolan. Du kanske har olika önskemål på förskolans inriktning som du kan undersöka extra. Det finns till exempel en privatskola i Eskilstuna, British Schools, som bland annat fokuserar på att ge barnen ett försprång i det engelska språket under förskoleåren. Medan det på andra håll finns förskolor som fokuserar på att vara utomhus i alla väder.