Att upprätta äktenskapsförord behöver inte vara svårt

Ett äktenskapsförord upprättas för att göra egendom inom äktenskapet till enskild eller till giftorättsgods. Det är alltså det som kan avgöra hur egendom ska delas upp vid en skilsmässa eller dödsfall. När man gifter sig så räknas i regel all egendom som giftorättsgods om inget…