Hur går stubbfräsning till?

När man ska ta bort träd så är det ett projekt som oftast endast har en planerad trädfällning. Man glömmer ofta bort att trädet som fällts ska tas om hand. Antingen ska den delas upp i mindre stycken för att fraktas bort. Eller så kan…