Hur går stubbfräsning till?

När man ska ta bort träd så är det ett projekt som oftast endast har en planerad trädfällning. Man glömmer ofta bort att trädet som fällts ska tas om hand. Antingen ska den delas upp i mindre stycken för att fraktas bort. Eller så kan man dela den i ännu mindre delar för att elda upp den som ved. Veden kan man antingen använda själv om man har möjlighet, eller sälja alternativt ge bort till någon annan.

Sist men inte minst blir en stubbe kvar. Så vad gör man med den? Om man inte vill behålla den för att använda den som exempelvis ett blombord så behöver stubben tas bort. Stubbfräsning är det enklaste sättet att ta bort en stubbe i en villaträdgård. 

Det går också att ta bort en stubbe med en grävskopa eller liknande, men det innebär att alla rötter följer med. Det är alltså en mycket dyr åtgärd som påverkar trädgården mer än vad de flesta vill.

 

Äta bort träet

En bortfräsning av en stubbe innebär att man använder sig av en maskin som mer eller mindre äter bort stubben med många bett. Det gör att marken runt omkring lämnas orörd och utseendet blir ungefär som om man bara tagit ett foto och bara redigerat bort trädet. Ett enkelt och relativt snabbt sätt att avlägsna trädets sista del.

Maskiner och kunskap för att kunna stubbfräsa brukar finnas exempelvis på handelsträdgårdar, eller så brukar de kunna rekommendera någon som gör det. Beroende på årstid kan man ha mer eller mindre att göra och då är detta ett bra sätt att fylla ut schemat med.

 

 

En självgående maskin

Maskinen som fräser bort stubbar är självgående och styrs av en enhet från sidan. Det gör att man får en god överblick och kan styra maskinen utan att själv använda någon kraft. Kvar blir sedan ett fräst trä till exempelvis gångars täckning. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *